مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
قدرت جذب بسته در کارتن تعداد در بسته رنگ بسته اندازه نام محصول کد محصول
4 قطره 24 10 <آبی> خیلی بزرگ 3 تا شده ضخیم مشبک 6324
قدرت جذب بسته در کارتن تعداد در بسته رنگ بسته اندازه نام محصول کد محصول
4 قطره 24 10 نارنجی بزرگ 3 تا شده ضخیم مشبک 6323
قدرت جذب بسته در کارتن تعداد در بسته رنگ بسته اندازه نام محصول کد محصول
4 قطره 24 10 فیروزه ای بزرگ 3 تا شده ضخیم کتانی 6303
قدرت جذب بسته در کارتن تعداد در بسته رنگ بسته اندازه نام محصول کد محصول
3 قطره 36 10 بنفش بزرگ بالدار ضخیم کتان 6103
8
قدرت جذب بسته در کارتن تعداد در بسته رنگ بسته اندازه نام محصول کد محصول
3 قطره 36 10 صورتی بزرگ بالدار ضخیم مشبک 6143
8
قدرت جذب بسته در کارتن تعداد در بسته رنگ بسته اندازه نام محصول کد محصول
2 قطره 36 10 سبز متوسط بالدار ضخیم کتان 6102
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020