کمپین زن بودن

کمپین زن بودن

من «زنم»… تک تک زن‌ها به سبک زنانه ی خود می‌اندیشند، عمل می‌کنند و زندگی می‌کنند. به تعداد تک تک زن‌ها، نوعی از زنانگی و #زنبودن وجود دارد. #زنبودن یعنی تعریفی که هر زن‌ از خودش دارد.

مای‌لیدی در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ کمپین سه ماهه زن بودن را شروع کرد و از زنان این سرزمین خواست تا زن بودن را از نگاه خود تعریف کنند. در این راستا الناز رکابی، قهرمان سنگ نورد ایرانی نیز با مای لیدید همراه شد و از همه ی زنان دعوت شد تا همگام با مای‌لیدی تعریف خود را از زن بودن داشته باشند و در فضای مجازی به اشتراک بگذارند. در طول این کمپین مسابقه‌هایی برگزار گردید و هشتگ #زنبودن ۱۴۸ بار به اشتراک گذاشته شد.