چگونه به دختران خود مسائل پریود را آموزش دهیم و آن ها را آماده کنیم؟

به مرور زمان و با وجود تغییراتی که در سیستم بدنی نسل جدید اتفاق افتاده است، دخترتان احتمالا بین سنین ۱۰ تا ۱۶ سالگی اولین پریودش را تجربه خواهد کرد. پس خیلی مهم است که قبل از اولین پریود با او صحبت کنید.