PMS را بیشتر بشناسیم

ممکن است بی‌حال و کسل شویم، گرفتگی در قسمت‌های مختلف بدن‌مان احساس کنیم، مضطرب و عصبی بشویم و یا احساسات و دردهای متفاوت دیگری را تجربه کنیم. این علائم می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که به زودی پریود می‌شویم.