زنان ورزشکار و اهمیت پریود برای آنها

«پریود» اتفاق مشترک در بدن تمام زنان است، هرچند این نقطه مشترک گاهی میان خانم‌ها با توجه به نوع سیستم بدنی‌شان، تفاوت‌هایی دارد. زنان ورزشکار با توجه به نوع فعالیت‌های روزمره‌شان و شرایطی که تمرین‌های ورزشی برای‌شان به وجود می‌آورد، [...]