محصولات کلاسیک

جذب بسیار بالای نوار بهداشتی ضخیم مای‌لیدی، این محصول را به محصولی تبدیل کرده است که برای شما اطمینان خاطر به همراه می‌آورد. چسب های مطمئن باله‌ها در کنار چسب زیری استاندارد این محصول از جابه‌جا شدن آن حین استفاده جلوگیری می‌کند. این محصولات مناسب افرادی است که به دنبال ضخیم بودن نوار بهداشتی هستند.

کلاسیک

کلاسیک ضخیم بنفش بزرگ

کلاسیک ضخیم صورتی بزرگ

کلاسیک ضخیم سبز متوسط

کلاسیک ضخیم بنفش بزرگ

 • مناسب پوست های حساس
 • سایز بزرگ
 • لایه رویی به نرمی پنبه
 • جذب خیلی زیاد با کانال های جاذب
 • لایه رویی به نرمی پنبه
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • باله های کناری انعطاف پذیر
 • چسب زیری استاندارد
+
لایه رویی به نرمی پنبه

مناسب پوست های حساس

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
چسب زیری استاندارد

چسبندگی مناسب بدون آسیب به لباس

+
باله های کناری انعطاف پذیر

راحتی در حرکت و اطمینان از تکان نخوردن

کلاسیک ضخیم صورتی بزرگ

 • سرعت جذب بالا و حس خشکی
 • سایز بزرگ
 • لایه رویی مشبک
 • جذب خیلی زیاد با کانال های جاذب
 • لایه رویی مشبک
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • باله های کناری انعطاف پذیر
 • چسب زیری استاندارد
+
لایه رویی مشبک

جذب سریع

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
چسب زیری استاندارد

چسبندگی مناسب بدون آسیب به لباس

+
باله های کناری انعطاف پذیر

راحتی در حرکت و اطمینان از تکان نخوردن

کلاسیک ضخیم سبز متوسط

 • مناسب پوست های حساس
 • سایز متوسط
 • لایه رویی به نرمی پنبه
 • جذب زیاد با کانال های جاذب
 • لایه رویی به نرمی پنبه
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • باله های کناری انعطاف پذیر
 • چسب زیری استاندارد
+
لایه رویی به نرمی پنبه

مناسب پوست های حساس

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
چسب زیری استاندارد

چسبندگی مناسب بدون آسیب به لباس

+
باله های کناری انعطاف پذیر

راحتی در حرکت و اطمینان از تکان نخوردن