محصولات کلاسیک

نوار بهداشتی کلاسیک ضخیم مای لیدی به دلیل وجود کانال‌های جاذب که به جذب مناسب خون کمک می کنند دارای قدرت جذب زیادی است. چسب های مطمئن باله‌ها در کنار چسب زیری استاندارد این محصول از جابه‌جا شدن آن حین استفاده جلوگیری می کند. این محصولات به دلیل ضخامت بیشتر مناسب برای افرادی است که به دنبال ضخیم بودن نوار بهداشتی هستند.

کلاسیک

مای لیدی کلاسیک ضخیم بنفش

مای لیدی کلاسیک ضخیم صورتی

مای لیدی کلاسیک ضخیم سبز

مای لیدی کلاسیک ضخیم بنفش

 • مناسب پوست های حساس
 • سایز بزرگ
 • لایه رویی به نرمی پنبه
 • جذب خیلی زیاد با کانال های جاذب
 • لایه رویی به نرمی پنبه
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • کانال های محافظ جلو و عقب نوار
 • باله های کناری انعطاف پذیر
 • چسب زیری استاندارد
+
لایه رویی به نرمی پنبه

مناسب پوست های حساس

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
کانال های محافظ جلو و عقب نوار

جلوگیری از نشتی جلو و عقب نوار

+
چسب زیری استاندارد

چسبندگی مناسب بدون آسیب به لباس

+
باله های کناری انعطاف پذیر

راحتی در حرکت و اطمینان از تکان نخوردن

مای لیدی کلاسیک ضخیم صورتی

 • سرعت جذب بالا و حس خشکی
 • سایز بزرگ
 • لایه رویی مشبک
 • جذب خیلی زیاد با کانال های جاذب
 • لایه رویی مشبک
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • کانال های محافظ جلو و عقب نوار
 • باله های کناری انعطاف پذیر
 • چسب زیری استاندارد
+
لایه رویی مشبک

جذب سریع

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
کانال های محافظ جلو و عقب نوار

جلوگیری از نشتی جلو و عقب نوار

+
چسب زیری استاندارد

چسبندگی مناسب بدون آسیب به لباس

+
باله های کناری انعطاف پذیر

راحتی در حرکت و اطمینان از تکان نخوردن

مای لیدی کلاسیک ضخیم سبز

 • مناسب پوست های حساس
 • سایز متوسط
 • لایه رویی به نرمی پنبه
 • جذب زیاد با کانال های جاذب
 • لایه رویی به نرمی پنبه
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • کانال های محافظ جلو و عقب نوار
 • باله های کناری انعطاف پذیر
 • چسب زیری استاندارد
+
لایه رویی به نرمی پنبه

مناسب پوست های حساس

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
کانال های محافظ جلو و عقب نوار

جلوگیری از نشتی جلو و عقب نوار

+
چسب زیری استاندارد

چسبندگی مناسب بدون آسیب به لباس

+
باله های کناری انعطاف پذیر

راحتی در حرکت و اطمینان از تکان نخوردن

فرم درخواست دستگاه