چگونه به دختران خود مسائل پریود را آموزش دهیم و آن ها را آماده کنیم؟

به مرور زمان و با وجود تغییراتی که در سیستم بدنی نسل جدید اتفاق افتاده است، دخترتان احتمالا بین سنین ۱۰ تا ۱۶ سالگی اولین پریودش را تجربه…