محصولات مکسی

«بسته‌بندی جدید، کیفیت بهتر»

نوار بهداشتی مای‌لیدی مکسی، با ویژگی‌ها و کیفیت بهتر در بسته‌بندی جدید تولید می‌شود تا با «نهایت محافظت» در دوران پریود همراه شما باشد. همچنین نواربهداشتی به نرمی ابریشم مای لیدی مکسی در سایز خیلی بزرگ و نوار بهداشتی سوپر پد در سایز خیلی خیلی بزرگ، به سبد محصولات مای‌لیدی مکسی اضافه شده است.

مکسی
سوپر پد همیشه خشک خیلی خیلی بزرگ
مکسی نیمه ضخیم همیشه خشک خیلی بزرگ
مکسی نیمه ضخیم همیشه خشک بزرگ
مکسی نیمه ضخیم به نرمی ابریشم بزرگ
مکسی نیمه ضخیم به نرمی ابریشم خیلی بزرگ

سوپر پد همیشه خشک خیلی خیلی بزرگ

 • قدرت جذب خیلی خیلی زیاد
 • سایز خیلی خیلی بزرگ (XXL)
 • لایه رویی همیشه خشک
 • بدون نشتی
 • خنثی‌کننده‌ی بو
 • پشت ۵۰ درصد پهن‌تر
 • کانال های محافظ جلو و عقب نوار
 • لایه رویی همیشه خشک
 • کانال های جاذب عمیق
 • باله‌های پشت
 • طول بیشتر (۳۵ سانتی متر)
 • پشت ۵۰ درصد پهن‌تر
 • لایه‌ی پشتی ثانویه
+
کانال های محافظ جلو و عقب نوار

جلوگیری از نشتی جلو و عقب نوار

+
لایه رویی همیشه خشک

+
کانال های جاذب عمیق

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
باله‌های پشت

چسبندگی بیشتر به لباس زیر

+
پشت ۵۰ درصد پهن‌تر

برای جلوگیری از نشتی پشت هنگام خواب

مکسی نیمه ضخیم همیشه خشک خیلی بزرگ

 • قدرت جذب خیلی خیلی زیاد
 • سایز خیلی بزرگ (XL)
 • لایه رویی همیشه خشک
 • بدون نشتی
 • خنثی‌کننده‌ی بو
 • کانال های محافظ جلو و عقب نوار
 • لایه رویی همیشه خشک
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • نوارهای آب گریز کناری
+
کانال های محافظ جلو و عقب نوار

جلوگیری از نشتی جلو و عقب نوار

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
نوارهای آب گریز کناری

جلوگیری از نشتی از کناره های نوار

مکسی نیمه ضخیم همیشه خشک بزرگ

 • قدرت جذب خیلی خیلی زیاد
 • سایز بزرگ (L)
 • لایه رویی همیشه خشک
 • بدون نشتی
 • خنثی‌کننده‌ی بو
 • کانال های محافظ جلو و عقب نوار
 • لایه رویی همیشه خشک
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • نوارهای آب گریز کناری
+
کانال های محافظ جلو و عقب نوار

جلوگیری از نشتی جلو و عقب نوار

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
نوارهای آب گریز کناری

جلوگیری از نشتی از کناره های نوار

مکسی نیمه ضخیم به نرمی ابریشم بزرگ

 • قدرت جذب خیلی خیلی زیاد
 • سایز بزرگ (L)
 • لایه رویی به نرمی ابریشم
 • بدون نشتی
 • خنثی‌کننده‌ی بو
 • کانال های محافظ جلو و عقب نوار
 • لایه رویی مشبک به نرمی ابریشم
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • نوارهای آب گریز کناری
+
کانال های محافظ جلو و عقب نوار

جلوگیری از نشتی جلو و عقب نوار

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
نوارهای آب گریز کناری

جلوگیری از نشتی از کناره های نوار

مکسی نیمه ضخیم به نرمی ابریشم خیلی بزرگ

 • قدرت جذب خیلی خیلی زیاد
 • سایز خیلی بزرگ (XL)
 • لایه رویی به نرمی ابریشم
 • بدون نشتی
 • خنثی‌کننده‌ی بو
 • کانال های محافظ جلو و عقب نوار
 • لایه رویی به نرمی ابریشم
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • نوارهای آب گریز کناری
+
کانال های محافظ جلو و عقب نوار

جلوگیری از نشتی جلو و عقب نوار

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
نوارهای آب گریز کناری

جلوگیری از نشتی از کناره های نوار