محصولات مکسی

وجود لایه‌های آبگریز کناری به همراه کانال‌های محافظ جلو و عقب در نوارهای مکسی نیمه ضخیم مای لیدی سبب شده تا هنگام استفاده از این محصولات نشتی اتفاق نیفتد. این محصولات متناسب با فرم بدن خانم‌ها طراحی شده اند و ضخامت کمتر آن‌ها نسبت به مدل‌های قدیمی تر راحتی بیشتری را برای خانم‌ها فراهم اورده است. ضخامت بیشتر در مرکز این نوارها باعث افزایش قدرت جذب خون در این قسمت شده است. بسته بندی تکی این محصولات، حمل و نهایتاً دور انداختن آن‌ها را به کاری بی دردسر تبدیل کرده است.

مکسی

مکسی نیمه ضخیم حساس

مکسی نیمه ضخیم ورزشی

مکسی نیمه ضخیم شب

مکسی نیمه ضخیم حساس

 • مناسب برای پوست های حساس
 • سایز بزرگ
 • لایه رویی به نرمی پنبه
 • جذب فوق العاده بالا
 • کانال های محافظ جلو و عقب نوار
 • طراحی ارگونومیک
 • لایه رویی مشبک به نرمی پنبه
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • نوارهای آب گریز کناری
+
کانال های محافظ جلو و عقب نوار

جلوگیری از نشتی جلو و عقب نوار

+
طراحی ارگونومیک

و باله های منحصر به فرد برای تناسب با بدن

+
لایه رویی مشبک به نرمی پنبه

جذب بالا و لطافت

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
نوارهای آب گریز کناری

جلوگیری از نشتی از کناره های نوار

مکسی نیمه ضخیم ورزشی

 • مناسب برای زمان فعالیت و ورزش
 • سایز بزرگ
 • لایه رویی مشبک به نرمی پنبه
 • جذب فوق العاده بالا
 • کانال های محافظ جلو و عقب نوار
 • طراحی ارگونومیک
 • لایه رویی مشبک به نرمی پنبه
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • نوارهای آب گریز کناری
+
کانال های محافظ جلو و عقب نوار

جلوگیری از نشتی جلو و عقب نوار

+
طراحی ارگونومیک

و باله های منحصر به فرد برای تناسب با بدن

+
لایه رویی مشبک به نرمی پنبه

جذب بالا و لطافت

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
نوارهای آب گریز کناری

جلوگیری از نشتی از کناره های نوار

مکسی نیمه ضخیم شب

 • مناسب زمان خواب
 • سایز بسیار بزرگ
 • لایه رویی مشبک به نرمی پنبه
 • جذب فوق العاده بالا
 • طول بیشتر نوار
 • کانال های محافظ جلو و عقب نوار
 • طراحی ارگونومیک
 • لایه رویی مشبک به نرمی پنبه
 • کانال های جاذب در طول نوار
 • نوارهای آب گریز کناری
+
طول بیشتر نوار

جلوگیری از نشتی در هنگام خواب

+
کانال های محافظ جلو و عقب نوار

جلوگیری از نشتی جلو و عقب نوار

+
طراحی ارگونومیک

و باله های منحصر به فرد برای تناسب با بدن

+
لایه رویی مشبک به نرمی پنبه

جذب بالا و لطافت

+
کانال های جاذب در طول نوار

توزیع و هدایت مایع در سراسر نوار

+
نوارهای آب گریز کناری

جلوگیری از نشتی از کناره های نوار

فرم درخواست دستگاه