روزشمار پریود

روزشمار پریود

چرخه پریود یک سیکل منظم است، به همین دلیل زیر نظر داشتن این نظم اهمیت زیادی دارد، چرا که سه دوره پریود نامنظم می‌تواند نشان‌دهنده بروز یک مشکل باشد.

 

روزشمار پریود برای شماست تا تاریخ تقریبی پریودتان را محاسبه کنید.